Koala

Thơ màu mực tím

Một buổi sớm tinh mơ chợt nghe tiếng trống ở đâu vọng về. tiếng ve râm ran quanh những tán phượng hồng chợt nhớ những ngày đã qua. Và tôi ước một lần được mặc áo trắng và lại đến trường,…