20150905_085524

Lễ khai giảng năm học 2015-2016

            Đã thành một thông lệ, cứ mỗi độ tháng 9 về, khi những cánh phượng hồng cuối mùa chao nghiêng trong làn gió mùa thu mát mẻ, trước thời khắc giao mùa ấy…