Liên hệ

Trường THCS Yên Thịnh

Địa chỉ: Pắc Cuồng, Yên Thịnh, Chợ Đồn, Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Đào Thị Chuyên
Điện thoại: CQ: 02813.843.308 – DĐ: 01652.743.856

Email: c2yenthinh.pgdchodon@backan.edu.vn