Trường THCS Cao Trĩ

Tháng Tám 31, 2015 10:23 sáng

Trường thcs Cao Trĩ nằm cách trung tâm huyện khoảng 4km về phía Nam. Nhà trường có 14 cán bộ, giáo viên với tổng                                                                                                                           số 52 học sinh Penguins